მე-II კლასი “თორმეტი თვე” ხელმძღვანელი ლელა ბერიშვილი