ქართული ცეკვა

ქართული ცეკვის გაკვეთილები – ტარდება კვირაში ორჯერ, სკოლას ყავს პროფესიონალი მოცეკვავე და პედაგოგი გოჩა გუჩუაშვილი. ამის გარდა ბავშვები სხვადასხვა ღონისძიების ფარგლებში სწავლოვენ თანამედროვე და სხვა ერების ნაციონალურ ცეკვებს (პედაგოგი მარიამ ეძგვერაძე).