წელიწადის დრონი

მე-2 კლასის მოსწავლეების მიერ შესრულებული წელიწადის დრონი